A A A A

Intranet/Extranet

Wdrażamy aplikacje Intranet/Extranet, które stanowią potężne narzędzie w zarządzaniu firmą - wspomagają prowadzenie biznesu, usprawniają połączenie z otoczeniem oraz umożliwiają łatwy obieg dokumentów wewnątrz firmy.
Nasze rozwiązania mogą być wykorzystane w małych firmach jak i przedsiębiorstwach z oddziałami i placówkami, a także jednostkach administracji publicznej.

Aplikacja typu INTRANET
Zapewnia wygodny i niezależny od lokalizacji dostęp do zasobów gromadzonych w systemie. Głównymi zasobami intranetu będą usystematyzowane informacje, dostępne w formie wewnętrznego portalu, forum oraz pliki gromadzone w repozytorium i organizowane w odpowiednie struktury. System Intranet daje nam możliwość grupowania użytkowników w grupy i elastyczne nadawanie im praw dostępu do poszczególnych modułów.

Aplikacja typu EXTRANET
Rozwiązanie sieciowe, polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między firmami lub między nimi i ich Klientami, przy zablokowaniu powszechnego dostępu z sieci Internet. W ten sposób Klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy między sobą mogą efektywniej współpracować. 
 
Przykładowe moduły aplikacji Intranet:

  • Aktualności - moduł pozwalający na zamieszczanie aktualności dotyczących firmy
  • Firma i pracownicy - struktura firmy, książka adresowa pracowników (możliwość dołączenia zdjęcia), wyszukiwarka pracowników
  • Repozytorium plików - pliki do pobrania, dokumenty firmowe (kategoryzacja, uprawnienia dostępu)
  • Galeria zdjęć - zdjęcia o firmie i z organizowanych imprez firmowych
  • Forum dyskusyjne - możliwość definiowania tematów (baza dobrych pomysłów, luźne rozmowy, inne)
  • Pomoc i materiały szkoleniowe - zbiór dokumentów szkoleniowych opisujących aplikacje i systemy działające w firmie, system zadawania pytań, kategorie zapytań (FAQ)
  • Helpdesk - moduł umożliwiający zgłaszanie awarii oraz pozwalający na śledzenie ich stanu


Proces wdrażania systemów:
Proces realizacji systemów poprzedzany jest wnikliwą analizą potrzeb Klienta i projektem funkcjonalnym systemu. Cykl spotkań oraz wspólne rozważenie przedłożonych propozycji dają zdecydowanie większe szanse na stworzenie projektu ściśle wedle wymagań oraz wyeliminowanie błędnych założeń koncepcyjnych, które nie były znane na etapie postawania pomysłu funkcjonalności aplikacji.

 

Aktualności

01.03.2013 - Nasz 1% wspiera FAR. Noria jest firmą, której nieobce są idee kryjące się w pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej...