A A A A

Pomoc - opis techniczny platformy hostingowej

Dostęp do administracji usługami hostingowymi
Podstawowym adresem, który umożliwia zarządzanie wszystkimi parametrami platformy hostingowej firmy Noria jest https://adm.noria.pl. Na tej właśnie stronie Klienci znajdą wszystkie potrzebne narzędzia administracyjne.
Link “Panel administracyjny”
Pozwala Klientowi na zalogowanie się do systemu administracji wszystkimi usługami. Login i hasło ustalane są w momencie zawarcia umowy hostingowej i znajdują się na jej formularzu.
Link “Administracja kontami domenowymi”
Panel konfiguracyjny poczty domenowej został wyróżniony osobnym linkiem i to właśnie jego należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba zarządzania kontami pocztowymi w domenie. Istnieją dwa sposoby na wejście do edycji ustawień:
 • podając w polu “Login” nazwę domeny, np. “firma.pl”, bez znaku “@” i hasło ustawiane w panelu administracyjnym (opis poniżej);
 • podając w polu “Login” pełny adres e-mail, np. “nazwakonta@firma.pl” i hasło do konta, to samo, które jest używane podczas nadawania i odbioru poczty.
Wchodząc do administracji kontami domenowymi przy pomocy pierwszego sposobu otrzymujemy możliwość zarządzania wszystkimi kontami i aliasami w domenie, natomiast podając adres e-mail uzyskujemy dostęp tylko i wyłącznie do ustawień tego konkretnego konta. Jest to wygodny sposób na oddanie administracji kontem w ręce jego właściciela.
Link “Poczta przez WWW”
Korzystając z tego linku można szybko dostać się do poczty elektronicznej obsługiwanej przez platformę hostingową firmy NORIA Sp. z o .o. Aby to uczynić w polu “Użytkownik” wpisujemy pełny adres e-mail (np. “nazwakonta@firma.pl”), a poniżej hasło do konta, to samo - które jest używane podczas nadawania i odbioru poczty.

Panel administracyjny
Link “PHPMyAdmin”
Najpopularniejsze narzędzie do zarządzania bazą danych MySQL dostępne jest po wybraniu tego linku. Warto zaznaczyć, że PHPMyAdmin jest wyposażony we wszystkie dodatki, łącznie z tworzeniem dokumentów PDF na podstawie bazy danych i bookmarkami SQL-owymi.
Login i hasło, które należy podać po wybraniu linka “PHPMyAdmin” odpowiadają odpowiednim danym identyfikacyjnym do bazy danych użytkownika.

Wirtualne serwery stron WWW
Naszym Klientom oferujemy nieograniczoną liczbę wirtualnych serwerów WWW w ramach jednego abonamentu. Jedynym ograniczeniem jest tylko przestrzeń dyskowa, którą Klient przeznaczył na ten typ usługi. Oferujemy pełną kontrolę nad parametrami samego serwera wirtualnego (włączając możliwość definiowania własnych stron błędów 403 i 404) JAK i PHP (error_reporting, register_globals, katalog uploadu relatywny do docroot).
Dodatkowo istnieje możliwość określenia aliasów serwera (także takich, które prowadzą na podkatalog, np. www.produkt.firma.nor.pl zamiast www.firma.nor.pl/produkt), parametrów kodowania SSL i dostępu FTP do zawartości strony (wielu użytkowników, każdy może mieć “własny” podkatalog).
Parametry konfiguracyjne dostępu FTP:
Host: <adres strony WWW> np. (www.firma.nor.pl)
Użytkownik: <określany w umowie hostingowej*>
Hasło: <określane w umowie hostingowej*>
Typ serwera: Unix
Ważne informacje dotyczące PHP:
Serwer: Apache 2.x
Wersja PHP: 4.x / 5.x 
Domyślne parametry: safe_mode on**, register_globals off,
max_execution_time 30s**
Domyślny katalog uploadu: / (docroot)
Ścieżka na dysku: $_SERVER[“DOCUMENT_ROOT”] (nie nalezy używać ścieżek bezpośrednich)
Pliki uploadowane: dostępne przy użyciu funkcji move_uploaded_file()
Aliasy
Liczba aliasów do serwera WWW jest nieograniczona. Poszczególne aliasy mogą zostać tak ustawione, aby prowadziły do dowolnego podkatalogu serwisu.
Dostęp FTP
Serwer może mieć dowolną liczbę użytkowników FTP z dostępem do treści strony [plików .html, .php czy graficznych]. Umożliwiamy ograniczenie dostępu tylko do konkretnego podkatalogu strony.
Statystyki
Statystyki dostępne są ze strony http://www.nazwaserwera.pl/statystyki/ (np. http://www.firma.nor.pl/statystyki/) Aliasy prowadzące do podkatalogu mają własny log systemowy. Istnieje także możliwość oddzielenia logu połączeń kodowanych (SSL) od niekodowanych. Dostępny jest także plik surowy loga do dalszej obróbki własnym oprogramowaniem klienta. Nazwę użytkownika i hasło dostępu do statystyk określa Klient w panelu administracyjnym usługi WWW.
* - lub dane określone przez klienta w panelu administracyjnym
** - zmiana parametru możliwa po kontakcie z administratorem Noria Sp. z o. o.
 
Poczta domenowa
To podstawowa usługa pocztowa oferowana naszym Klientom. Od usługi “Mailbox” różni się tym, że konta mają własną domenę pocztową, np. “firma.pl” czy “firma.nor.pl”*. Dodatkowo każdy Klient może mieć dwa lub więcej serwerów poczty domenowej, różniących się listą kont. Dodatkowo, konta o popularnych nazwach, np. “biuro” czy “info” nie wymagają tworzenia nienaturalnych nazw w stylu “info1” czy “firmainfo” używanych do identyfikacji konta podczas pobierania wiadomości – wszystkie ustawienia są oparte o naturalny, pełny adres pocztowy np. “nazwakonta@firma.nor.pl”.
Tak samo jak w przypadku usługi “Mailbox” w poczcie domenowej oferujemy:
 • Ochronę antywirusową
 • Ochronę antyspamową
 • Foldery
Parametry konfiguracyjne dla usługi “poczta domenowa”:
Serwer poczty przychodzącej (POP3): pop3.domena.pl
np. pop3.firma.nor.pl lub pop3.firma.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP):smtp.domena.pl
np. smtp.firma.nor.pl lub smtp.firma.pl
(serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia)
Serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.nor.pl
np. imap.firma.nor.pl lub imap.firma.pl
(serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia)
Nazwa konta: uzytkownik@domena.pl
np. biuro@firma.nor.pl lub biuro@firma.pl (ze znakiem “@”)
Hasło: ustawione w panelu zarządzania pocztą domenową
Poczta przez WWW:https://adm.noria.pl
Wszystkie protokoły, SMTP, POP3 i IMAP, dostępne są w wersji kodowanej (SSL).
Domena typu “firma.nor.pl” jest bezpłatną domeną przyznawaną w chwili podpisania umowy hostingowej.
Poczta domenowa
UWAGI: Nie należy włączać “bezpiecznego uwierzytelnienia hasła” w konfiguracji programu pocztowego!
Błąd o treści “553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)” świadczy o braku zaznaczenia opcji “serwer wymaga uwierzytelnienia”.
 
Poczta domenowa – specjalny panel administracyjny
Aby umożliwić administratorom i użytkownikom szybki dostęp do parametrów kont domenowych link do zarządzania został umieszczony poza systemem administracji usługami. Na stronie https://adm.noria.pl jest on widoczny jako “Administracja kontami domenowymi”.
Po wejściu do tego linku ukazuje się ekran logowania. W polu “Login” podajemy albo nazwę domeny, bez znaku “@” (np. “firma.nor.pl” albo “firma.pl”) albo pełną nazwę konta (np. “biuro@firma.nor.pl” albo “biuro@firma.pl”). Jeżeli serwer domenowy obsługuje kilka domen można podać dowolną z nich, w obu przypadkach.
Po wejściu do panelu administracji kontami domenowymi ukaże się pełna lista kont i aliasów (lub jedno konto, gdy na ekranie logowania podane zostanie właśnie konto, a nie domena). Pod pojęciem “konto” rozumiemy fizyczną skrzynkę pocztową o konkretnym adresie e-mailowym – a alias to adres “wirtualny”, nie mający skrzynki pocztowej a będący jedynie “inną nazwą” konta w domenie lub zewnętrznego adresu pocztowego spoza domeny. Co ciekawe, w naszym systemie aliasy TEŻ mogą mieć hasła (oczywiście używane tylko do administracji a nie przy odbiorze listów jako, że alias nie jest fizycznym kontem), dzięki czemu można przekazać możliwość zarządzania np. przekierowaniem z tego aliasu osobom trzecim.
Alias od konta odróżnia pierwsza ikonka w rzędzie – koperta ( ) to konto, koperta ze strzałeczką () to alias. Po prawej stronie linii z aliasem lub kontem znajdują się dwie ikonki – edycja () i kasowanie (). O ile ta druga nie wymaga komentarza to pierwsza prowadzi do ekranu właściwości konta (lub aliasu).
Przydatną cechą naszego systemu poczty domenowej jest możliwość ustawienia tzw. “zbierania poczty”. Po określeniu konta, które zostaje do tego celu przeznaczone każda wiadomość, która nie jest adresowana do aliasu lub konta zdefiniowanego przez użytkownika trafia na konto zbierające pocztę (tzw. “catch-all”).
 
Ekran właściwości konta
“Konto” lub “Alias”
Określa czy wiadomości mają być zachowywane na skrzynce lub, w przypadku aliasu, przesyłane na konto przez ten alias wskazywane. Wbrew pozorom jest to ważny parametr – dla kont, które mają ustawione przekazywanie dalej (forward). Jeżeli parametr jest zaznaczony – listy są przekazywane oraz pozostają na koncie, jeżeli nie jest zaznaczony – listy są tylko przekazywane, nie trafiają do fizycznej skrzynki.
“Nazwa wyświetlana”
To tylko opis, który ukazuje się w zestawieniu kont, pole może być puste.
“Przekierowania”
Tu możemy określić adresy, na które będą przekazywane listy z tego konta. Adresy powinny być wpisywane po jednym w linii. O tym czy poczta będzie zachowywana na głównym koncie czy nie (przekazywanie z kopią) decyduje ustawienie pola “konto”.“Łagodna quota” i “Twarda quota”
Tu można określić limit wielkości listu, który może trafić na konto. Jeżeli quota nie jest ustawiona konto może korzystać z całej przestrzeni przeznaczonej dla usługi “poczta domenowa”, współdzieląc ją z innymi kontami (tzw. quota grupowa). Nie zawsze takiego rozwiązania szuka klient. W takim przypadku można dokładnie określić jakiej wielkości listy konto będzie przyjmować.
Quota twarda określa nieprzekraczalną pojemność danej skrzynki – żaden list nie trafi do niej jeżeli jego wielkość przekroczy ten parametr. Natomiast quota łagodna działa dla listów o wielkości ponad 4096 bajtów. Dzięki temu duże listy, które mogą zapełnić skrzynkę nie zostaną przyjęte, jeżeli zawiera ona więcej danych niż wartość określona w polu “quota łagodna”. Natomiast małe wiadomości, np. “Skrzynka Ci się przepełniła, nie mogę Ci przysłać załącznika”, będą przychodzić dalej aż do wysycenia pojemności skrzynki.
“Maks. wielkość wiadomości”, “Maks. liczba wiadomości”, “Wygaśnięcie konta”
Parametry te ustawiają nietypowe limity, które oferuje nasza platforma hostingowa.
“Automatyczna odpowiedź”
Trzy pola, które określają tzw. autoresponder – system, który umożliwia wysłanie automatycznego listu, np. powiadamiającego nadawcę o tym, że adresat jest na urlopie. W polu “Temat” należy wpisać temat automatycznie odsyłanej wiadomości. Można tu użyć metaznaku “%S”, który zostanie zamieniony na tytuł listu powodującego uruchomienie autorespondera. Dla przykładu: “Odpowiedź na: %S”.
 
Ekran właściwości aliasu
Parametry są podobne do tych, które można znaleźć na ekranie właściwości konta, lecz jest ich mniej. Wszystkie mają tą samą funkcjonalność. Warto zwrócić uwagę na to, że aliasy także mogą mieć hasło – w tym przypadku będzie ono używane, tylko aby umożliwić dostęp do administracji aliasem (np. ustawienia forwardowania).
W okienku „Przekierowanie” należy wpisać nazwę konta, do którego alias ma prowadzić. Nie musi być to jedno konto, gdy alias ma wysyłać pocztę na dwa lub więcej kont po prostu wystarczy wpisać w tym okienku wszystkie adresy, każdy w osobnej linii. Dodatkowo, nie muszą być to adresy kont istniejących – można tam wpisać pełne adresy e-mail, nawet spoza domeny, którą administrujemy. Dla przykładu – alias „programisci” można ustawić tak by przesyłał listy na konta „adam” i „pawel” oraz na adres tomek@noria.pl.
Jednak zwykle w tym oknie po prostu wpisywana jest nazwa konta, do którego definiowany jest alias.
Aliasy domyślne, czyli „root”, „postmaster” i „mailer-daemon” nie powinny być zmieniane – system sam ustawi je prawidłowo zaraz po założeniu pakietu poczty domenowej.
Ważna informacja – zapis konto@, bez domeny ale z „małpą” jest nieprawidłowy i powinien być stosowany tylko do, przed chwilą wymienionych aliasów domyślnych.
 
Ustawienia domyślne
Wpisane tutaj ustawienia będą dziedziczone przez każde nowe konto i alias zakładany w domenie. Jest to wygodne przy szybkim zakładaniu kont z podobną quotą lub nazwą wyświetlaną.

Bazy danych MySQL
Oferujemy naszym klientom bazę danych MySQL w wersji 4.0.x. Najważniejszą cechą tej wersji bazy jest obecność tzw. query cache czyli pamięci podręcznej zapytań SQL-owych. Dzięki istnieniu tego mechanizmu serwer baz danych działa zdecydowanie szybciej i efektywniej niż MySQL w wersji 3.23.x.
Każdy klient może zdefiniować dowolną liczbę baz danych w pakiecie wykorzystując przyznane mu miejsce na dysku. Ważne jest, że po założeniu bazy nie można już zmienić jej nazwy ani użytkownika otrzymującego do niej dostęp. Oczywiście zmiana hasła tego użytkownika jest możliwa.
Do zarządzania bazami oferujemy rozbudowaną wersję najpopularniejszego narzędzia administracyjnego do MySQL-a – PHPMyAdmin. Wystarczy ze strony https://adm.noria.pl wybrać link do programu i wpisać login i hasło do bazy, zdefiniowany na ekranie jej właściwości.
Parametry konfiguracyjne dostępu do bazy danych:
Host: db.domena.pl np. db.firma.nor.pl albo db.firma.pl
Baza: z pola “Nazwa bazy SQL
User: z pola “Nazwa użytkownika bazy
Hasło: z pola “Hasło do bazy
Te same ustawienia obowiązują w skryptach PHP. Połączenia z “localhost” nie są wspierane.
Dostęp do bazy możliwy jest z dowolnego adresu IP. Jeżeli istnieje konieczność ograniczenia do konkretnych IP albo domen – prosimy o kontakt.
 
Zarządzanie quotą
Każda z usług ma przydzielone swoje własne miejsce na serwerze. W przypadku usługi WWW wszystkie zdefiniowane serwery współdzielą jedną przestrzeń dyskową. Podobnie jest z usługa poczty domenowej – pojedyńczy serwer, który obsługuje np. 7 domen, współdzieli miejsce pomiędzy nimi. Warto jednak zauważyć, że o ile w przypadku usługi WWW można założyć tylko JEDEN obszar współdzielonej pojemności (quoty) to każda inna usługa może mieć kilka serwerów z jasno zdefiniowanymi przestrzeniami dyskowymi – i tak np. Mogą istnieć dwa serwery poczty domenowej, jeden o wielkości 20 a drugi – 50.
Do zarządzania miejscem przydzielonym klientowi w ramach umowy hostingowej służy opcja “zarządzanie quotą”. Klient ma pełną władzę nad podziałem przestrzeni dyskowej między swoje usługi. Nie ma tu żadnych ograniczeń poza tym, żeby suma wszystkich pojemności usług nie przekraczała tej określonej w umowie hostingowej. Może to prowadzić do sytuacji, gdy np. 50-megabajtowemu serwerowi WWW zostanie przydzielone 30 MB. Nie spowoduje to problemów z działaniem usługi, jednakże nie będzie można, bez naprawienia tej nieścisłości, wprowadzać do niej zmian. Dlatego też, dla wygody klientów, na ekranie każdej z usług podane są wielkości przydzielone i zajmowane przez poszczególne serwisy. Wyjątkiem jest serwer WWW – tutaj system pokaże tylko ile poszczególne serwery zajmują.

Statystyki
Dodatkowa funkcjonalność to statystyki. Jesteśmy w stanie udostępniać szczegółowe raporty ze statystyk generowane każdego dnia, przez 3 niezależne systemy analityczne.
Zapewniamy odpowiednie warunki techniczne do korzystania z usługi hostingu, w sposób gwarantujący wysyłanie do 2GB dziennego ruchu z jednego serwera wirtualnego (ruch mierzony dla protokołu http/WWW oraz FTP), jak również umożliwiamy Klientowi wyświetlanie do 10 plików (stron HTML, skryptów PHP, plików graficznych itp. / na sekundę dla pojedynczego serwera wirtualnego.
Sumarycznie w miesiącu
Miesiąc
Średnio dziennie
Ogólnie w miesiącu
Wywołania
Pliki
Strony
Wizyty
Lokalizacja
KB
Wizyty
Strony
Pliki
Wywołania
58664
47254
11748
427
2751
6692051
4697
129238
519800
645306
61263
49837
11567
452
7117
17922507
13576
347028
1495138
1837910
48691
39994
9332
390
6315
14631797
12104
289300
1239818
1509436
48691
39803
9355
385
5992
14811602
11579
280658
1194112
1460732
49051
40200
9253
346
5819
14348464
10729
286846
1246220
1520586
53564
44292
10372
392
6688
16745148
12172
321546
1373062
1660506
44250
36874
8672
340
5587
13259853
10217
260164
1106234
1327528
34746
28566
6683
281
4716
11224168
8736
207180
885572
1077143
34447
28588
6778
290
4709
11280882
8713
203354
857656
1033422
32239
26883
6470
272
4264
10686452
8439
200598
833382
999410
25940
21795
5652
236
3517
6703902
6627
158278
610276
726332
27996
23048
5656
232
3724
8884196
7200
175350
714492
867894
Suma
147191022
114789
2859540
12075762
14666205
Każdy Serwer zakupiony w naszej firmie posiada zamontowane i uruchomione statystyki odwiedzin. Schemat dostępu do ekranu statystyk jest prosty: http://nazwa-serwera/statystyki/, czyli np. http://www.test.pl/statystyki/ lub http://www.firma.pl/statystyki/.
Statystyki zabezpieczone są własnym loginem i hasłem umożliwiającym ich obejrzenie. Domyślnie, jest to ten sam login i hasło jakie zostały określone w umowie hostingowej jednak każdy administrator może zmienić je wg własnych upodobań korzystając z panelu administracyjnego usług dostępnego pod adresem http://adm.noria.pl. Po zalogowaniu się dostęp do loginu i hasła do statystyk, dla każdego ze zdefiniowanych serwerów WWW z osobna, znajduje się we właściwościach serwera -- link "Statystyki".
Ekran statystyk zawiera odnośniki do wszystkich zdefiniowanych w danym pakiecie serwerów a także, jeżeli zostało to ustawione, do statystyk stron kodowanych (może być to ujęte w osobnym zestawieniu, jest to konfigurowalne we właściwościach serwera w linku "SSL").
Zalecamy korzystanie ze statystyk wygenerowanych przez program "Webalizer", gdyż są one wystarczająco szczegółowe i przyjemne w wyglądzie a poza tym zawierają praktycznie wszystkie ważne informacje dot. serwera WWW. Bardziej zaawansowane dane można obejrzeć w statystykach wygenerowanych programem "Modlogan" albo samemu je sobie wygenerować - każdy użytkownik ma dostęp do wczorajszego logu surowego serwera.
Opis działania statystyk dostępu do serwera generowanych przez program Webalizer.
Kolorystyka słupków na wykresie jest zgodna z kolorystyką w tabelce. Wiersze tabeli zawierają wyniki z poszczególnych miesięcy, kiedy analizy były prowadzone. Kliknięcie na nazwie miesiąca powoduje przejście do szczegółowych analiz dla danego miesiąca. Tabelka zawiera najważniejsze informacje określające odwiedzalność serwisu www. Pierwsze 4 kolumny zawierają średnie dzienne poszczególnych parametrów i są one wyliczane z podziału wartości z prawej części tabeli przez ilość dni w danym miesiącu. Znaczenie dalszych sześciu kolumn jest następujące (poniższe typy informacji występują w szczegółowych statystykach wielokrotnie pod tą samą nazwą a jedynie mierzą inny okres czasu):
 • Site(s): unikalny adres, z jakich nastąpiło połączenie do serwisu;
 • KB: liczba kilobajtów wysłanych z serwisu do oglądających [tekst, grafika, dowolne inne typy plików];
 • Visit(s): przybliżona liczba osób, które oglądały stronę wyliczana przez system dzięki notowaniu czasu pierwszego wejścia na stronę z danego adresu IP i czasu korzystania ze strony - po upłynięciu 30 minut od ostatniej wizyty na stronie lub przy rozpoczęciu 30 minuty korzystania liczba wizyt jest zwiększana; dla przykładu - osoba korzystająca ze strony od 12:10 do 12:15 a potem o 12:40 będzie liczona jako 1 wizyta; jednak gdy wejdzie ona na stronę o 12:46 liczba wizyt zostanie zliczona jako dwie; to samo ma miejsce gdy osoba korzysta ze strony bez przerwy od 12:10 do 12:50; wartość wizyt jest ORIENTACYJNA;
 • Page(s): pełne strony, traktowane jako treść HTML, grafika, skrypty itp; gdy strona główna serwisu zawiera 10 obrazków ich pobranie nie jest wliczane w tą wartość;
 • File(s): pliki WYSŁANE do oglądającego, a więc takie, których nie ma on w pamięci podręcznej przeglądarki lub na serwerze proxy, z którego korzysta;
 • Hit(s): faktyczna liczba linii loga; ta wartość zawiera WSZYSTKIE żądania wyświetlenia pliku dowolnego typu, także te, które są tylko potwierdzeniem braku zmiany treści na serwerze;
Znaczenie poszczególnych raportów:
Monthly statistics
Zawiera powtórzenie danych z poprzedniej tabeli oraz podsumowania danych z całej statystyki prezentowanej dalej a także średnie dzienne oraz wartości maksymalne [najlepszy dzień, najwięcej odwiedzin].
Hits by Response Code
Informacje prezentują kody odpowiedzi serwera na poszczególne żądania dostępu do stron. Kody operacji zakończonych sukcesem to 2xx i 3xx; kody błędu [np. dostęp zabroniony -- 403, plik nie istnieje -- 404] to 4xx; 5xx oznaczają błędy wewnętrzne serwera.
Daily statistics
Zawiera informacje jak pierwsza tabelka na głównej stronie, ale z podziałem na dni miesiąca.
Hourly statistics
Zawiera informacje jak pierwsza tabelka na głównej stronie z podziałem na godziny użytkowania.
Top x of y Total URLs
Zawiera informacje do jakich plików w serwisie [katalogów i plików] najwięcej odwołań.
Top x of y Total URLs by KBytes.
Zawiera inforamcje jakie pliki wygenerowały największy ruch na stronie.
Top x of y Entry pages
Zawiera informacje, od których stron najczęściej odwiedzający rozpoczynali oglądanie serwisu.
Top x of y Exit pages
Zawiera informacje, na których stronach odwiedzający najczęściej kończyli oglądanie serwisu.
Top x of y Total sites
Zawiera informacje o adresach, z jakich najczęściej odwiedzano serwis. Pogrupowaliśmy je wg dostawców i usług.
Top x of y Total sites By KBytes
Zawiera informacje o adresach, które pobrały najwięcej danych. Pogrupowaliśmy je wg dostawców i usług.
Top x of y Total Referrers
Zawiera listę stron, które zawierają odnośniki do serwera WWW, którego dotyczą statystyki.
Top x of y Total Search Strings
Zestawienie słów jakie były wypisywane w najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe i ich wyszukanie zaprowadziło odwiedzającego do serwera WWW, którego dotyczą statystyki.
Top x of y Total Usernames
Jeżeli serwis zawiera obszary zahasłowane [z wykorzystaniem mechanizmów serwera a nie własnych mechanizmów np. PHP czy aplikacji webowej] tutaj pojawią się statystyki logowanie użytkowników.
Top x of y Total User Agents
Zestawienie przeglądarek wykorzystywanych do oglądania serwisu.
Usage by Country
Wykres kołowy prezentujący w przejrzysty sposób udział krajów, z których oglądano serwis.
Top x of y Total Countries
Lista krajów, z których oglądano serwis.

Copyright by NORIA Sp. z o. o.© Kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie, w całości lub części – zabronione.

Referencje

Paul Klascka - "Uprzejmie informuję, iż zespół programistów firmy NORIA opracował i wdrożył platformę komunikacyjną (...)"

Wincanton Polska - "(..) Firma Wincanton Polska współpracuje nieprzerwanie od 2005 roku z firmą Noria Sp. zo.o. w zakresie projektów programistycznych realizowanych na potrzeby naszej działalności.(...)"

Samsung - "Uprzejmie informuję, że zespół programistów firmy Noria Sp. zo.o. opracował i wdrożył na zlecenie firmy Samsung Electronics Polska dwie zaawansowane aplikacje internetowe o charakterze lojalnościowym (...)"

RUCH S.A. - "(...) Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że doświadczenie i wysokie kwalifikacje zespołu, naszym zdaniem gwarantują produkt wysokiej jakości, dostosowany do indywidualnych potrzeb (...)"

Projekty

Prasa o nas

10.06.2010 - Zawiadamiamy o sukcesie wdrożenia przez Norię "Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów" dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie

10.06.2010 - "(..) Firma Wincanton Polska współpracuje nieprzerwanie od 2005 roku z firmą Noria Sp. zo.o. w zakresie projektów programistycznych realizowanych na potrzeby naszej działalności.(...)"

10.06.2010 - "Uprzejmie informuję, że zespół programistów firmy Noria Sp. zo.o. opracował i wdrożył na zlecenie firmy Samsung Electronics Polska dwie zaawansowane aplikacje internetowe o charakterze lojalnościowym (...)"

18.01.2010. - Zawiadamiamy o sukcesie wdrożenia przez Norię "Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów" dla Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie