A A A A

Funkcjonalności aplikacji program lojalnościowy

Aplikacja program lojalnościowy zbudowana jest modułowo. Poniżej przedstawione są podstawowe funkcjonalności.

 

Moduł Uczestnicy Programu
Moduł przeznaczony dla administratora oraz uczestnika zawierający dane uczestników programu lojalnościowego. Karta uczestnika zawiera dane osobowe, teleadresowe, login, hasło, historie zamówień usług/ produktów, historię zamiany punktów na nagrody oraz punktację zebraną przez uczestnika.
Moduł dostępny dla administratora systemu, który może zablokować, odblokować, zmienić dane teleadresowe uczestnika. Uczestnik do modułu dostaje się po zalogowaniu do programu lojalnościowego ma wgląd w swoje dane teleadresowe, które może zmieniać, widzi za co ma przyznane punkty oraz dostęp do historii zamówień nagród. 

 

Moduł Katalog z nagrodami
Moduł przeznaczony dla administratorów oraz uczestników, ale z różnymi prawami dostępu.
Administrator dodaje nagrody. Może pogrupować nagrody w kategorie.
Uczestnik po zalogowaniu się ma zawsze wyświetlaną ilość punktów które może wymienić na nagrody. W module tym może wymieniać punkty na nagrody.

 

Moduł Wysyłka nagród 
Moduł dla administratora, w którym widoczne są zamówienia nagród dla uczestników.
Każde zamówienie ma status: zrealizowane, do wykonania, anulowane. Na pierwszym ekranie wyświetlane są zamówienia ze statusem do zrealizowania. Jest również filtr który umożliwia wyszukanie zamówień po statusie, kliencie oraz produkcie.  Moduł umożliwia realizację wysyłki nagród firmie trzeciej, bez udostępniania jej danych sprzedażowych. Prezentowane są tylko dane potrzebne do realizacji wysyłki.

 

Moduł Rejestracja sprzedaży
Moduł przeznaczony do przydzielania punktów uczestnikom na podstawie raportów sprzedaży. Posiada dwie opcje:

 • Rejestrację ręczną – na podstawie faktury, paragonu, zamówienia administrator uczestnikowi przypisuje należne mu punkty
 • Rejestrację z pliku CSV/XLS – raz dziennie importowany jest do programu plik CSV/XLS  z danymi komu ile punktów ma zostać dopisanych.

 

Moduł Punktowanie usług/produktów
Moduł zawierający słownik wszystkich usług/produktów za które uczestnicy są punktowani. Każda usługa/produkt ma przypisaną ilość punktów, które administrator w dowolnym momencie może zmieniać. Produktom mogą być przypisane punkty dodatkowe na pewien okres czasu (od do). Produkty mogą być grupowane w pakiety. Chodzi o dodatkowe premiowanie za zakup pakietu produktów.
Istnieje możliwość naliczania punktów w zależności od wartości sprzedaży. Jest to rozwiązanie najprostsze ale zarazem najmniej efektywne.

 

Moduł Komunikacja z uczestnikami 
Moduł dla administratora oparty na prostym mailingu do uczestników programu.

 

Moduł Bezpieczeństwo/zgłaszanie nadużyć 
Moduł, który odpowiada za sprawdzanie poprawności przydzielania punktów zawierający reguły poprawności działania programu.

 

Moduł Aktualności 
Moduł pozwalający na zamieszczanie aktualności (artykułów) dotyczących firmy. Funkcjonalność pozwalać będzie na:

 • zarządzanie treścią artykułu (definiowanie tematu i treści, czasu publikacji, inne)
 • wyszukiwanie treści
 • automatycznie przenoszenie nieaktualnych treści do archiwum po upływie okresu ważności
 • edytor WYSIWYG - możliwość wprowadzania i formatowania treści bez konieczności znajomości HTML.
 • kategoryzacja (informacje prasowe o firmie, aktualności wewnętrzne, informacje o projektach, rozrywka, inne)

 

Moduł Galeria zdjęć  

 • możliwość tworzenia wielu galerii zdjęć w ramach różnych podkategorii
 • automatyczne tworzenie się miniaturek
 • możliwość dodawania tytułów i opisów do zdjęć
 • pokaz slajdów

 

Moduł Repozytorium plików  

 • repozytorium plików (pliki do pobrania, dokumenty firmowe, kategoryzacja, uprawnienia dostępu)
 • materiały reklamowe, informacje marketingowe

 

Moduł Konferencje/szkolenia

 • informacja o organizowanych konferencjach/szkoleniach
 • możliwość zapisywania się na konferencje/szkolenia

 

Moduł Integracja z aplikacjami zewnętrznymi   

 • integracja z programem sprzedażowym, fakturowym, księgowym, itp.

 

 

Referencje

Paul Klascka - "Uprzejmie informuję, iż zespół programistów firmy NORIA opracował i wdrożył platformę komunikacyjną (...)"

Wincanton Polska - "(..) Firma Wincanton Polska współpracuje nieprzerwanie od 2005 roku z firmą Noria Sp. zo.o. w zakresie projektów programistycznych realizowanych na potrzeby naszej działalności.(...)"

Samsung - "Uprzejmie informuję, że zespół programistów firmy Noria Sp. zo.o. opracował i wdrożył na zlecenie firmy Samsung Electronics Polska dwie zaawansowane aplikacje internetowe o charakterze lojalnościowym (...)"

RUCH S.A. - "(...) Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że doświadczenie i wysokie kwalifikacje zespołu, naszym zdaniem gwarantują produkt wysokiej jakości, dostosowany do indywidualnych potrzeb (...)"