A A A A

Barracuda SSL VPN

Barracuda SSL VPN
Jest platformą umożliwiającą bezpieczne, bezaplikacyjne połączenie do sieci wewnętrznej firmy i jej zasobów.

Modele Model 280 Model 380 Model 480
Ilość użytkowników 25 50 100
Obudowa 1U Mini 1U Mini 1U Mini
Interfejsy sieciowe 1 x 10/100 1 x 10/100 1 x 10/100
Tunelowanie SSL Yes Yes Yes
Aplikacja Barracuda Network Yes Yes Yes
Forwardowanie intranetu Yes Yes Yes
Dostęp do plików Yes Yes Yes
Dostęp do mapowanych dysków Windows Explorer Yes Yes Yes
Aplikacje VNC/NX/Telnet/SSH/RDP Yes Yes Yes
Single Sign-On dla zdalnego pulpitu Yes Yes Yes
System antywirusowy Yes Yes Yes
Wirtualna klawiatura Yes Yes Yes
Integracja Active Directory / LDAP Yes Yes Yes
Wielopoziomowe schematy autentykacji Yes Yes Yes
Wsparcie dla wielu baz użytkowników   Yes Yes
Agent serwerowy Barracuda SSL VPN   Yes Yes
Wsparcie dla tokenów sprzętowych     Yes
Autentykacja Radius     Yes
Wsparcie SNMP/API     Yes
Wsparcie dla syslog     Yes

 

Klienci