A A A A

Barracuda Spam & Virus Firewall

Barracuda SPAM & Virus Firewall
Barracuda Spam & Virus Firewall to sprzętowe rozwiązanie służące do kompletnego filtrowania spamu i antywirusowej ochrony poczty elektronicznej.

 

Modele Model 100 Model 200 Model 300 Model 400
       
Ilość aktywnych użytkowników 1-50 51-500 300-1,000 1,000-5,000
Ilość obsługiwanych Domen 10 50 250 500
Wielkość Message Log 512 MB 1 GB 2 GB 10 GB
Wielkość Kwarantanny     10 GB 50 GB
Obudowa 1U Mini 1U Mini 1U Mini 1U Mini
Interfejs sieciowy 1x10/100 1x10/100 1x10/100 1x10/100
Redundantne dyski(RAID)       Yes
Kompatybilny z każdym serwerem Yes Yes Yes Yes
Outbound Email Filtering Yes Yes Yes Yes
Akcelerator MS Exchange/LDAP     Yes Yes
Ustawienia dla użytkowników i kwarantanna     Yes Yes
Wsparcie dla syslog     Yes Yes
Klastrowanie       Yes
Ustawienia dla domen       Yes
Single Sign-On       Yes
Wsparcie dla SNMP/API       Yes

 

Modele Model 600 Model 800 Model 900 Model 1000
       
Ilość aktywnych użytkowników 3,000-10,000 8,000-22,000 15,000-30,000 25,000-100,000
Ilość obsługiwanych Domen 5,000  5,000  5,000 5,000
Wielkość Message Log 20 GB 40 GB  60 GB 200 GB 
Wielkość Kwarantanny 100 GB 200 GB  250 GB  750 GB
Obudowa 1U Fullsize 2U Fullsize 2U Fullsize 2U Fullsize
Interfejs sieciowy 2xGigabit   2xGigabit  2xGigabit  2xGigabit
Redundantne dyski(RAID) Hot Swap   Hot Swap  Hot Swap Hot Swap
Redundantne zasilacze    Hot Swap  Hot Swap  Hot Swap
ECC Memory Yes Yes Yes Yes
Kompatybilny z każdym serwerem Yes Yes Yes Yes
Outbound Email Filtering Yes Yes Yes Yes
Akcelerator MS Exchange/LDAP Yes Yes Yes Yes
Ustawienia dla użytkowników i kwarantanna Yes Yes Yes Yes
Wsparcie dla syslog Yes Yes Yes Yes
Klastrowanie Yes Yes Yes Yes
Ustawienia dla domen Yes Yes Yes Yes
Single Sign-On Yes Yes Yes Yes
Wsparcie dla SNMP/API Yes Yes Yes Yes
Customizable Branding Yes Yes Yes Yes
Ustawienia punktowania dla użytkowników Yes Yes Yes Yes

 

Więcej informacji na temat wybranych modeli dostępnych jest na stronie producenta Barracuda Networks 

 

Klienci

Technologie

ASP - technologia firmy Microsoft do tworzenia dynamicznych stron WWW wykonywanych po stornie serwera, oparta o język skryptowy np.: VBScript, C#,, JScript, PerlScript, Python, Ruby, Delphi. Dokumenty ASP składaja się z dwóch elementów z kodu programu oraz kodu HTML lub XHTML.

MS SQL - system zarządzania bazą danych.
Charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer.

HIBERNATE - framework do realizacji warstwy dostępu do danych..
Zapewnia on przede wszystkim translację danych pomiędzy relacyjną bazą danych, a światem obiektowym. Opiera się na wykorzystaniu opisu struktury danych za pomocą języka XML, dzięki czemu można "rzutować" obiekty.

IIS - jest zbiorem usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows..
IIS jest drugim co do popularności, serwerem stron internetowych. Według Netcraft w listopadzie 2008 roku IIS obsługiwał 34,49% wszystkich stron internetowych.